Lexi förstår inte alls varför hon fick
denna scarfsen….